מדיניות פרטיות של אתר האינטרנט של חברת 1000 מיילס פירסט סטיפ

מדיניות פרטיות 

אתר האינטרנט של חברת 1000 מיילס פירסט סטיפ - להלן בהתאמה: "האתר" ו- "החברה") משווק מוצרי תיירות מגוונים בקפריסין לחברות וליחידים (להלן: "השירותים").

1000MFS מכבדת את פרטיות המשתמשים באתר ולכן ייצרנו מדיניות פרטיות זו אשר מציגה את האופן שבו החברה אוספת ומשתמשת במידע המסופק על ידי המשתמשים באתר.

אתה זכאי לקבלת פירוט על המידע שסופק על ידך ואשר נמצא בידי החברה. אם תרצה לקבל פירוט זה אנא פנה בכתב  לשירות הלקוחות של החברה.

בעת השימוש באתר יכול שיצטבר מידע לגביך, כגון ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מידע או פרסומות שנחשפת אליהם, כתובת האינטרנט (IP) שממנה פנית ועוד. החברה תיחשף למידע שלך דרך האתר באמצעים להלן:

רישום לשירותים
1000MFS מאפשרת למשתמשים להירשם לחלק מהשירותים באמצעות אתר האינטרנט. בטופס הרישום תידרש למלא פרטים אודותיך כגון: שם פרטי ושם משפחה, מין, תאריך לידה, מספר דרכון, תוקף דרכון, כתובת מגורים, ופרטי יצירת קשר, וכן פרטים אודות השירותים הנדרשים על ידך. לידיעתך, חלק מהמידע הנדרש הינו מידע חובה ואי סיפוק מידע זה לא יאפשר הרשמה לשירותים.
לתשומת לבך מסירת פרטים להרשמה בטופס האלקטרוני מהווה הצהרה מצדך על כך שמסרת אותם ביודעין ובהסכמה לכל תנאי מדיניות הפרטיות להלן.
במידה ותספק לנו מידע המתייחס לצד שלישי, אתה מצהיר כי הוא נמסר לנו בהסכמתם ובידיעתם.

שירות לקוחות
1000MFS תאסוף מידע כאשר אתה פונה לשירות הלקוחות באמצעות פנייה מכוונת באתר, על מנת שהחברה תצליח להגיב לבירורים שלך יהיה עליך לספק מידע בסיסי כגון שמך ואמצעי ההתקשרות עמך (טלפון ודוא"ל).

Cookies
המטרה של קובץ cookie היא לאפשר לחברה לזהות אתכם כמשתמשים חוזרים לאתר, איסוף אותם נתונים סטטיסטיים על השימוש שלך באתר, לאימות פרטים, שיפור איכות השירותים והתאמת חוויה המשתמש באתר. קבצי הקוקיז לא מכילים כל מידע אישי מזהה.
השימוש שלך באתר מעיד על הסכמתך להתקנת הקוקיז וכן לשימוש במידע כאמור לעיל (כנהוג ברוב אתרי האינטרנט בעולם). לצומת ליבך ניתן להסיר או לחסום cookies דרך הגדרות הדפדפן שלך, במקרים מסוימים הסרת ה-cookies עלולה להשפיע על היכולת שלך להשתמש באתר.

שמירת מידע
1000MFS  תשמור את המידע שלך לפי הצורך על מנת לספק לך שירותים וזאת בהתאם למחויבויותיה המשפטיות. אם אתה מעוניין שהחברה תמחק את המידע השמור לגביך אתה רשאי להורות לה לעשות זאת בכל זמן על ידי יצירת קשר שירות הלקוחות של 1000 מיילס פירסט סטיפ.

שימוש במידע
כל שימוש בפרטים הנמסרים בעת ההרשמה באתר יהיה לפי הוראות החוק והדין לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א- 1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות") ועל פי מדיניות פרטיות זאת.
בשביל להוציא את ההזמנה לפועל ולעמוד בדרישות שלך על החברה להשתמש במידע שמסרת ואף להעבירו הלאה לספקים כגון: ספקים וחברות תעופה, בתי מלון, חברות נסיעות וכו'. כמו כן, הנך מסכים שחברת 1000MFS תשתמש במידע שלך למטרות בתוך החברה כגון: תפעול, שיפור השירותים, ניתוח שיווק פנימי, דיוור ישיר אלקטרוני ותקשורת שיווקית כמפורט בסעיפים הבאים.
החברה תשמור לעצמה את הזכות לשתף כל מידע אישי שנמסר באתר ללא קבלת רשות ממך אם החברה מאמינה בתום לב כי הדבר הכרחי ו/או חיוני למטרות כגון: הליכים משפטיים, צווים אזרחיים או פליליים, הוראות בית משפט או גילויים מחויבים אחרים.
החברה לוקחת באופן רציני את נושא הפרטיות של המשתמשים, אינה משתמשת לרעה בפרטים של המשתמשים, לא מוכרת את המידע או משכירה אותו או מספקת אותו לכל גורם שלישי מלבד המקרים שתוארו מעלה.

דיוור ישיר אלקטרוני ותקשורת שיווקית
1000MFS תהיה רשאית לשלוח אליך לעתים בדואר אלקטרוני או במסרונים לטלפון הנייד (SMS) או דרך מסרונים בוואטסאפ מידע פרסומי ושיווקי לגבי הפעילויות שלה. בעת ההרשמה לאתר תתבקש לאשר זאת ואישורך לכך יהווה אישור לחברה לשלוח אליך מדי פעם את התכנים האמורים. לתשומת לבך, ניתן לבטל את האופציה לקבלת דוא"ל או מסרונים על ידי פנייה לשירות הלקוחות של החברה במייל info@1000mfs.com

העברת מידע בינלאומית
לשם ביצוע הזמנות מול ספקים במדינות אחרות על 1000MFS להעביר את המידע שלך, לרבות מידע אישי לצד שלישי מעבר לגבולות ולתחום שיפוט המדינה שלך, בעת העברת המידע למדינה ותחום שיפוט אחר אז להם יש חוקים משלהם ובזאת אתה נותן אישור להעברת המידע למדינות אלו.
במידה והחברה לא יכולה להעביר את המידע אודותיך לספקים הרלוונטיים אז היא לא יכולה לספק את ההזמנה, בביצוע ההזמנה אתה מאשר לחברה להעביר את המידע האישי שלך לאותם ספקים.

אבטחה
1000MFS נוקטת באמצעי הגנה במטרה לאבטח את המידע האישי שלך מפני אובן או גישה לא מורשית של כל גורם כלשהיא, אך למרבה הצער ולמרות המאמצים העברת מידע באינטרנט אינה בטוחה לחלוטין והחברה אינה יכולה להבטיח שצדדים שלישיים לא יצליחו להתגבר על אמצעי ההגנה (בדומה לכל אתר אחר בעולם)

הזכות לעיין במידע
חוק הגנת הפרטיות נותן את האפשרות לכל אדם את הזכות לעיין במידע המוחזק אודותיו במאגר של כל חברה. אדם שעיין במידע המוחזק לגביו וראה שהמידע אינו מדויק או שלם מעודכן, או במידה והוא אינו מעוניין שהחברה תחזיק את המידע לגביו הוא יכול לבקש זאת והחברה תסיר את אותו מידע בהתאם להוראות הגנת הפרטיות.

ניתן לפנות דרך פנייה בדואר אלקטרוני ל info@1000mfs.com

שינויים במדיניות הפרטיות
החברה שומרת לעצמה את הזכות לפי שיקול דעתה של החברה, לבצע שינויים במדיניות פרטיות מעת לעת. ברגע שהחברה תבצע שינוי במדיניות היא תדאג לרשום את מועד העדכון האחרון בתחתית מדיניות פרטיות זו, המשך שימושך באתר מהווה הסכמה למדיניות המתוקנת ללא יוצא מהכלל.

מועד עדכון אחרון: דצמבר 2017.